ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γενικές οικοδομικές εργασίες Αλεξανδρούπολη


 

Αποπερατώνουμε πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες βγάζοντάς σας απο το άγχος του ψαξίματος συνεργείων για οποιαδήποτε δουλειά.

 

  • Οικοδομικές εργασίες
  • Επισκευές κτιρίων
  • Σοβάδες
  • Σοβατίσματα
  • Κτισίματα

 

Γενικές ανακαινίσεις κατοικιών & κτιρίων
Ανακαινίζουμε - αναπαλαιώνουμε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους, διατηρητέα κτίρια, ξενοδοχεία κ.α.

 

Αξιοπιστία - Επαγγελματισμός - Πείρα - Ευελιξία - Εξυπηρέτηση - Λογικές τιμές.